av界的萝莉

av界的萝莉

腹独大在腹表,用大麝香丸。若病患齿龈无色,舌上白者,或喜眠烦愦,不知痛痒处,或下痢,急治下部。

卷二十三痔漏方\九漏第一治蛴螬漏,始发于颈下无头尾,如枣核块累移在皮中,使人寒热心满。卷二十三痔漏方\九漏第一治鼠漏,疮瘥复发及不愈,出脓血不止方。

一曰麻子疔,其状肉上起头,大如黍米,色稍黑,四边微赤多痒,忌食麻子及衣麻,勿二曰石疔,其状皮肉相连,色乌黑如黑豆,甚硬,刺之不入肉内隐隐微疼,忌瓦砾砖石三曰雄疔,其状头黑,四畔仰疮浆起,有水出,色黄大如钱孔形高,忌房室。 又方铁衣未,以人乳汁和敷之立愈。

亦可作散,空腹服之。此方非只补气,亦通治一切短气,并形骸羸瘦神良。

苦走骨,多食苦令人变呕,何也?慎酸蒜脍陈臭大冷醉吐,是外百无所慎。

隆上疏对曰∶臣闻天地之性,唯人为贵。勿令饱食,食讫,饱闷气急,服之即散。

Leave a Reply